Hotline : 091.77.33.55.3
  CÂU HỎI ĐỐ VUI
(Rê chuột vào để xem đáp án)
Câu 01: Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết?
Câu 02: Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu?
Câu 03: Nhà bác học Vật Lý nào đưa ra lý thuyết với nội dung Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời đầu tiên?
Câu 04: Ai là người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?
Câu 05: Nhà Bác học là người mở một cuộc cách mạng khoa học vĩ đại và ông cũng là ông tổ nghành cơ học?
Câu 06: Tại sao con người chịu nóng ở 600C trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng ở nhiệt độ đó?
Câu 07: Vẩy nước lên thanh sắt được nung ở 1000C và thanh sắt đã nung đỏ chói thì giọt nước ở thanh nào bay hơi nhanh hơn?
Câu 08: Lấy quẹt diêm đốt bầu thủy ngân nhiệt kế, cột thủy ngân trong nhiệt kế bắt đầu dâng lên hay hạ xuống?
Câu 09: Phân biệt sự khác nhau và giống nhau của lăng kính và thấu kính?
Câu 10: Khi cảm kháng ZL lớn hơn dung kháng ZC thì hiệu điện thế giữa hai đầu nhanh hay chậm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch? Tại sao?
Câu 11: Phân biệt sóng dọc và sóng ngang? Cho biết sóng âm thuộc loại sóng nào?
Câu 12: Tai người có thể cảm thụ được những dao động có tần số nằm trong giới hạn nào? Nếu những dao động có tần số lớn hơn giới hạn ấy gọi là gì?. Nếu những dao động có tần số nhỏ hơn giới hạn ấy gọi là gì?

TRAVEL TOWN VIETNAM
P.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 1, HCM City, Vietnam
Tel: 84.8.222.18.891 -  Fax: 84.8.222.18.892 - Email: info@traveltown-vn.com
Website : http://www.traveltown-vn.com - www.traveltown.com

Copyright © 2013 TRAVEL TOWN VIETNAM Co. Ltd.
Design by VinaTech